Catering Companies
 

 

Health-Care-Aide1Целта на системата разработена от ЕСД е да осигури качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички заинтересовани страни да бъдат реализирани и контролирани.
Много често управлението на процеса на социално подпомагане е с дълъг срок на изпълнение, което прави както разхода на отпуснатите средства трудни за контролиране, така и качеството на изпълнението на социалната услуга.
Обикновено средствата се изплащат на получателите чрез кредитиране, с чек или в брой, и на гражданите да ги харчат, както намерят за добре.
За съжаление доста често отпуснатите средства се използват за цели, различни от тази на истинската социална помощ, като неправомерни покупки.
social-services-01
Целта на системата е да подобри процесът на доставка на социални услуги и разходването на отпуснатите средства.
ЕСД са изградили  ИТ решение за управление на проекти за подпомагане в полза на гражданите.
Това е нов начин за плащане на социални помощи, което спестява всички разходи на процеса за административно управление, оптимизиране на времето на доставка, ограничаване на покупките на отделни граждани, с оглед на реалната социална помощ.