Education

 

 

 

SchoolFood-5957-low-resПриложението, което ЕСД разработва е за цялостно управление на допълнителните услуги, които се предлагат в училищата. Този продукт е изработен по съвременни технологии и предоставя възможности за лесен достъп и управление както на администрацията на училищата, така и на родителите.
Системата се предлага в 2 варианта, предплатен абонамент или плащане след използване на услугата.
Това са софтуерни системи създадени за училищата, които управляват съвкупността на всички услуги, предлагани от общинските публични администрации.  
Единият вид на системата управлява с отложено плащане, а другия управлява с предплатено плащане. И двата метода координират целия процес от бройките за резервация на храна, издаването на фактури, плащания, до напомняния за кредита и свързаните с тях отчети.
Системите отговарят на нуждите от страна на общината за по лесно и бързо установяване и събиране на закъснели плащания, чрез разработения репорт модул.
Изисванията за ползване на системата са:
1illustration-56853301
• връзка към Общината;
• връзка към учебното заведение (ясла, детска градина, училище, университет);
• данните за учениците (вкл. и лична диета);
• персонални отстъпки;
• видове услуги (хранене, преди и след училище, транспорт с училищен автобус, библиотека).