Our Mission

 

 

 

connectionПублична администрация и обединяване на плащания:
Процеса предвижда разработване на дадената възможност и адаптирането към основното ядро.
Зад процеса разработен за публичната администрация, стои технология, която обединява плащания и се съвързва чрез лицензиран и специално създаден протокол с общините. Тази услуга позволява на гражданите да изберат, да обединят и да платят задълженията си. За съответната община това например е: административни такси, разходи за строителство, социални и образователни услуги, глоби, данъци.
Публичната администрация предоставя основнатата услуга на институции и оператори на пазара, които предлагат, генериране и събиране на всички видове задължения. Те от своя страна наемат технологични партньори, които чрез зададените им подробни насоки, обясняващи как трябва да бъде построена връзката, спазвайки зададените правила и стандарти за комуникация да изработят нови възможности на системата да работи. По този начин всички участници могат да обработват всякакъв вид плащане, независимо къде се извършва то.